Z níže uvedených důvodu, které provázely výběrové řízení a následný vývoj se domníváme, že byl výběr netransparentní a účelný.

Alice Seidlová je členkou ČSSD. ČSSD vládne v Kraji společně s ANO, radním pro kulturu je také sociální demokrat Karel Horčička.

Tchán Alice Seidlové – Zdeněk Seidl (ČSSD) – hlasoval pro její jmenování i pro výši jejího platu. Tím se dopustil porušení zákona o střetu zájmu.

Bývalá ředitelka PKČ paní Kristina Váňová uvedla, že byla k předčasné rezignaci vyzvána Krajem. Její dcera nedávno uveřejnila okolnosti rezignace na svém facebookovém profilu.

Výběrová komise sestávala pouze z úředníků. Konkrétně se jednalo o Mgr. Kateřinu Pešatovou, vedoucí Odboru kultury a památkové péče, Mgr. Jindřicha Schenka, zástupce ředitele krajského úřadu pro sekci veřejných služeb a Ing. Alešu Jakuba, zástupce ředitele krajského úřadu pro sekci řízení úřadu a majetku.

Alice Seidlová před nástupem na mateřskou pracovala na Krajském úřadu na legislativně právním odboru. Je tedy velmi pravděpodobné, že se s členy komise osobně znala.

Ve výběrové komisi nebyl zastoupen nikdo z odborné veřejnosti.

Požadavky na kandidáty naprosto opomíjely odbornou znalost v oblasti čapkovské, literární či muzejní, která je pro řízení menšího muzea a navázání na jeho rozvoj klíčová.

Dosud nám Kraj nesdělil jakou manažerskou praxi má za sebou Alice Seidlová. Žádost jsme zasílali již počátkem května.

Alice Seidlová má vztah k dílu Karla Čapka pouze ze školy. V Památníku Karla Čapka byla naposledy jako studentka.

Vítězná koncepce Alice Seidlové byla zveřejněna až po naléhání veřejnosti a na výzvu samotné hejtmanky. Stalo se tak téměř 2 měsíce po uvedení Seidlové do funkce.

S koncepcí a plány do té doby nebyli seznámeni ani zaměstnanci PKČ a vzhledem k obsahu koncepce existují pochyby, zda je to původní verze. O kvalitě zpracování se raději zmiňovat nebudeme.

Kraj odmítl zveřejnit ostatní přihlášené koncepce uchazečů, jelikož je prý nemá a vrátil je kandidátům. Toto jednání dle konzultace s Transparency International vypadá jako výmluva či velmi neprofesionální práce. Dle názorů z odborné veřejnosti je obvyklé, že se automaticky uveřejní všechny přihlášené koncepce.

Kraj se dosud nevyjádřil k našemu dotazu o výši platu Alice Seidlové včetně odměn a bonusů. Přitom mu to za jasně daných podmínek nařizuje zákon.