Leden 2019

Ředitelka Památníku Karla Čapka paní Kristina Váňová podává po 25 letech rezignaci na svou funkci. Krok je to překvapivý, jelikož její odchod do důchodu byl původně avizován na léto 2019.

Kraj vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Památníku.

25. března 2019

Rada Středočeského kraje jmenuje Mgr. Alici Seidlovou ředitelkou Památníku Karla Čapka a to s účinností od 1. 4. 2019. Souhlas vyslovilo všech 8 přítomných radních, včetně tchána Alice Seidlové – Zdeňka Seidla.

15. dubna 2019

Rada Středočeského kraje schvaluje nové paní ředitelce plat. Jeho výše je uvedena v neveřejné příloze a pro schválení opět hlasuje všech 8 radních včetně prof. Mudr. Zdeňka Seidla, CSc.

27. dubna 2019

Na Strži probíhá jarní vernisáž, kde je veřejnosti představena také nová ředitelka. Pořad moderuje Kristina Váňová, které lidé vyslovují podporu a někteří se s ní emotivně loučí.

2. května 2019

Deník N jako první informuje o výběrovém řízení, které provází řada pochybností. Rovněž upozorňuje na nedostatečnou odbornost nové ředitelky Památníku a její příbuzenské vztahy s radním Zdeňkem Seidlem.

Odborná veřejnost, obyvatelé Dobříšska a příznivci Památníku Karla Čapka vyjadřují na sociálních sítích své znepokojení nad výběrem nové paní ředitelky.

Sociální síť Twitter zaplavují fotky, kterými se Alice Seidlová prezentuje na Facebooku a které jsou vzhledem k její nové funkci kontroverzní.

9. května 2019

Svůj odchod z Památníku a návrat na rodičovskou dovolenou oznamuje veřejnosti na Facebookových stránkách i Tereza Todorová – dlouholetá zaměstnankyně Památníku, badatelka a jedna z účastnic výběrového řízení. Lidé jí vyjadřují podporu a děkují za její práci. Za pár hodin je však oznámení o odchodu z profilu Památníku smazáno novou paní ředitelkou s odůvodněním, že je stránka určena pouze pořádaným akcím.

13. května 2019

Společnost Ferdinanda Peroutky zasílá otevřený dopis hejtmance Jaroslavě Jermanové a vyjadřuje znepokojení nad volbou nové paní ředitelky Památníku. Žádá zveřejnění koncepce nové šéfky a jména členů výběrové komise.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová chce pozvat k účasti na jednání Rady novou paní ředitelku, aby její členy seznámila se svou rozvojovou koncepcí Památníku. Zároveň požaduje, aby paní Seidlová předstoupila před novináře a zveřejnila svoji vizi.

16. května 2019

Hejtmanka Jermanová vyzvala ředitelku Alici Seidlovou, aby předstoupila 27. května před Radu a představila svoji vizi vedení a rozvoje Památníku. Koncepce na základě, které byla Alice Seidlová zvolena jako nejvhodnější kandidát však stále není zveřejněna a je zarážející, že ji vedení Kraje chce znát více jak měsíc po té, co je Alice Seidlová ve funkci a udělala již zásahy do provozu Památníku.

17. května 2019

K pochybnostem o jmenování Alice Seidlové a kritiku její odbornosti vyjadřuje otevřeným dopisem i Herecká asociace, Český filmový a televizní svaz FITESSpolečnost Národního muzea.

Paní hejtmanka oznámila na webu Kraje, že se 20. května sejde s prezidentem Herecké asociace panem Mgr. et Mgr. Ondřejem Kepkou. Po schůzce bude následovat brífink.

19. května 2019

Široké veřejnosti je k dispozici rozvojová koncepce paní Terezy Todorové, jedné z účastnic výběrového řízení. Dle názorů odborníků je velmi kvalitně zpracovaná. Tereza Todorová je badatelka, dlouholetá zaměstnankyně Památníku Karla Čapka, autorka knihy Karel Čapek na Strži.

A my se ptáme, proč má Kraj i nová paní ředitelka téměř dva měsíce po jejím jmenování stále problém uveřejnit vítěznou verzi?

20. května 2019

Ředitelka Památníku Karla Čapka Alice Seidlová nejspíše podá rezignaci. Na tiskové konferenci to uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Zároveň na naší facebookové stránce najdete část z rozvojové koncepce Mgr. Alice Seidlové. Rozdíl v kvalitě a odbornosti zpracování oproti koncepci paní Todorové je zřejmý na první pohled i laické veřejnosti.

Alice Seidlová podává rezignaci k 27. květnu.

Okolnosti za kterých bývalá paní ředitelka podala rezignaci veřejně popsala její dcera Markéta Dvořáková, ředitelka ve společnosti Brdy – Vltava.

27. května 2019

Z dnešního prohlášení Kraje vyplývá, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení na pozici ředitele PKČ s termínem do 30. září. Dočasným vedením byla pověřena opět Alice Seidlová. Samotná hejtmanka se hlasování zdržela.

Na zasedání vystoupil i pan Palivec, který svými výroky o vypovězení smlouvy o pronájmu PKČ již nyní vylučuje z účasti na dalším výběrovém řízení paní Terezu Todorovou.

Kraj odmítá zveřejnit kopie koncepce ostatních uchazečů, jelikož je nemá. Byly vráceny uchazečům. Kraj tímto krokem opět nedokáže vyvrátit pochybnosti veřejnosti ohledně účelovosti výběrového řízení.

Červen 2019

Předsedkyně Spolku přátel Památníku Karla Čapka paní PhDr. Květa Hartmanová zaslala otevřený dopis na Kraj z důvodu znepokojení s průběhem výběrového řízení a dočasného vedení Památníku Alicí Seidlovou. Zároveň požádala o zpřístupnění závěrečného protokolu hodnotící komise a vyslovila myšlenku o zakoupení Památníku KČ do vlastnictví kraje.

Alice Seidlová zasílá paní Hartmanové rozhořčený email poté, co Spolek přátel Památníku Karla Čapka odmítl vystoupit na červnové akci v Památníku a jako zástupce vyslal Terezu Todorovou. Níže uvádíme přepis emailu, který byl publikován ve facebookové skupině Slova bratří Čapků. Nová ředitelka v něm vylučuje Spolek z budoucí spolupráce a uvádí, že není její problém, že si Kraj nedokáže obhájit, že ji vybral jako nejlepší kandidátku ve výběrovém řízení (viz. níže).

Po uveřejnění tohoto příspěvku se do facebookové diskuze vložil Zdeněk Seidl mladší, který slovně napadal a urážel správce stránky, bývalou paní ředitelku, ale i ostatní diskutující.

Na lživé výroky Zdeňka Seidla zareagovala dcera bývalé paní ředitelky.

Druhý den si pan Zdeněk Seidl jako rovný muž svůj facebookový profil smazal a tudíž zmizely i jeho komentáře. Na stránce se však nadále nachází alespoň kopie jeho některých zpráv:

V Lidovkách vyšel rozhovor s panem Palivcem – zástupcem majitelů objektu, ve kterém je muzeum v pronájmu. Pan Palivec uvádí, že byl s vedením nespokojen již od roku 2007. Nevysvětluje však, proč jeho postoj dává na zřetel až nyní.

Je důležité podotknout, že pan Palivec je restituent několika dalších lesů a pozemků a jeho firma PAL-KR, spol. s.r.o. je příjemcem dotací ze Středočeského Kraje.

Na rozhovor pana Palivce v Lidovkách odpovídá bývalá ředitelka paní Váňová zasláním dopisu do redakce.

Kraj nám po více jak měsíci zasílá odpověď na naši žádost o informace. Dotazovali jsme se například na manažerskou praxi Mgr. Alice Seidlové nebo jména ostatních účastníků výběrového řízení. Na žádnou z otázek jsme však nedostali odpověď. Pod rozhodnutím je podepsaná Mgr. Kateřina Pešatová, která byla jednou ze tří členů výběrové komise.

18. června zasíláme jménem naší iniciativy na Kraj žádost o urychlení výběrového řízení. K tomuto kroku nás vede především neprofesionální ukončení spolupráce se Spolkem přátel PKČ a také zasahování případu do dobrého jména bývalé paní ředitelky a slovní útoky na příznivce iniciativy panem Zdeňkem Seidlem.

Spolek přátel Památníku Karla Čapka ztrácí přístup k aktualizaci svých stránek, které jsou umístěny na webu PKČ. Spouští tedy svoji vlastní webovou prezentaci i facebookovou stránku.

Deník N se věnuje nastálé situaci na Strži. Ředitelka Seidlová se s novináři odmítá bavit a vysvětlit svůj postoj k ukončení spolupráce se Spolkem přátel Památníku Karla Čapka. Kraj tvrdí, že jedná s kulturními institucemi o novém výběrovém řízení. Zástupci z řad kulturních institucí to ale popírají. Nikdo je od května nekontaktoval.

Podporu bývalé paní ředitelce v reakci na rozhovor s panem Palivcem v Lidových novinách, vyjadřuje oddíl skautek zastoupený bývalou velvyslankyní v Srbsku paní Ivanou Hlavsovou. Celé znění dopisu je zde.

ČT1 v Událostech z regionu odvysílala reportáž o občanské iniciativě a situaci na Strži.

Na zasedání zastupitelů Středočeského kraje žádala opozice o rychlejší řešení situace v Památníku Karla Čapka. Podporu však nezískala.

„Čapkův památník tak čekají další měsíce bezvládí,“ povzdechl si následně v tiskové zprávě Martin Kupka (ODS), jenž zdůraznil, že se jednalo se o dobře zavedenou instituci s vysokým odborným renomé. Nynější stav „bezvládí“ podle jeho slov činnost známého památníku ohrožuje – a také „poškozuje před veřejností a odbornou obcí“.

Hejtmanka Jermanová opět zopakovala, že jednají s kulturní obcí o zástupci ve výběrové komisi. S kým přesně není jasné, jelikož všichni z oslovených zástupců tvrdí, že s nimi nikdo z Kraje nejedná.

Zarážející je i další vyjádření hejtmanky: „Nechci to lámat přes koleno, aby se zase opakovala nějaká blamáž.“

Alice Seidlová po delší době poskytla rozhovor pro Deník N. Sdílíme jeho zkrácenou verzi, ve které si můžete například přečíst, že má paní ředitelka trochu zmatek v komunistech a nacistech a že Čapkovou knihou, která ji nejvíce oslovila byl Zahradníkův rok. V digitální podobě rozhovoru se opět neopomněla kriticky vyjádřit na adresu bývalého vedení. Kdy už s tímto bude konec? Nebyo by lepší mluvit třeba o plánovaných změnách, práci, kterou odvedla, než neustále kritizovat předchozí vedení? Změna na postu ředitelky je opravdu nutná.

O výměnu v ředitelském křesle se zajímá i Transparency International. Radě Středočeského kraje zasílá otevřený dopis.

Srpen 2019

Transparency International obdržela odpověď Středočeského kraje na svůj otevřený dopis ohledně výběrového řízení na ředitele PKČ.

„Kraj obecně odkazuje na neveřejnost výběrového řízení ze zákona, přičemž ale tento požadavek není nikde stanoven. Záleží tedy na rozhodnutí kraje samotného, jestli chce být transparentní, nebo nikoliv. Zároveň je absurdní, že by měla TI kultivovat např. smluvní vztahy příspěvkové organizace, když za to je zodpovědný jen a pouze kraj jako zřizovatel,“ říká k tomu právník TI Petr Leyer.

Středočeský kraj vypisuje nové výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Památníku Karla Čapka.

Deník N přináší detailnější informace o novém výběrovém řízení. O novém šéfovi by mělo být jasno do konce října. Ve výběrovém komisi nově zasednou i odborníci z kultury, majitel budovy pan Emil Palivec a poradní hlas bude mít i bývalá ředitelka Kristina Váňová.

Říjen 2019

Během září došlo k anonymizovanému hodnocení všech přihlášených rozvojových koncepcí PKČ odbornou komisí. Všech 5 přihlášených uchazečů (2 ženy a 3 muži) splnilo formální požadavky a byli přizvání k osobním pohovorům před výběrovou komisi.

Dle oficiální tiskové zprávy Středočeského kraje se výběrová komise vzácně shodla s hodnocením odborné komise. Na představení vítězného kandidáta si však musíme ještě chvíli počkat, než zasedne Rada Kraje. Více informací naleznete zde.

Novým ředitelem PKČ se od 1. ledna stane spisovatel a publicista Ing. Zdeněk Vacek, Ph. D. Rada Středočeského kraje ho jmenovala na návrh odborné i výběrové komise. Více podrobností o vítězi, ale i samotném výběrovém řízení najdete v tiskové zprávě Středočeského kraje.

Vítěznou rozvojovou koncepci si můžete přečíst na naší facebookové stránce.